Політика конфіденційності

 

Ця політика конфіденційності встановлює порядок збору інформації, в тому числі персональних даних, під час відвідування веб-сторінок, доступ до яких здійснюється із використанням доменної  адреси vertigo.com.ua (далі – Сайт). 

Відвідуючи Сайт Користувач надає згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до ст. ст. 6, 8, 10, 11 Закону України «Про захист персональних даних». 

Цим Користувач підтверджує, що має достатню правоздатність та дієздатність за законами України або іншої країни, для надання згоди з цією політикою конфіденційності та згоди на обробку персональних даних.

Адміністрація Сайту може вносити зміни до Політики конфіденційності. 

Терміни:

Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу;

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

Суб’єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних (далі – Користувач).

 1. Обсяг персональних даних

При здійсненні авторизації на Сайті, Користувач надає згоду на обробку персональних даних, а саме: ім’я, прізвище, ідентифікатор логіну, e-mail, фото (аватар).

Такі дані Адміністрація Сайту отримує лише від осіб, які надають їх свідомо та з власного бажання.

2. Мета збору даних

Використання персональних даних здійснюється для процесу авторизації та ідентифікації на Сайті. 

Адміністрація Сайту має право зберігати Персональні дані стільки, скільки необхідно для реалізації мети, що зазначена у даній Політиці або у строки, встановлені чинним законодавством України та, в окремих випадках, законодавством Європейського Союзу або до моменту вимоги Користувача про видалення цих даних.

3. Передача персональних даних третім особам

Адміністрація Сайту не продає, не передає та не розголошує персональні дані, які отримує за допомогою Сайту, третім сторонам. Адміністрація Сайту розкриває персональні дані лише у випадках визначених чинним законодавством України, а також:

 • у випадку запобігання злочину або завдання шкоди третім особам;
 • у випадку розкриття інформації третім особам, які надають технічну підтримку та послуги за допомогою яких здійснюється користування Сайтом. 

Користувач погоджується не передавати персональні дані третіх осіб, доступ до яких здійснюється за допомогою Сайту. 

4. Безпека

Адміністрація Сайту приймає розумні заходи для захисту інформації від втрати, крадіжки, неправильного використання та несанкціонованого доступу, розкриття, зміни та знищення.

5. Права користувачів Сайту

Права користувачів Сайту, які є громадянами України та країн, які не є членами Європейського Союзу:

 1. право знати про джерела збирання, місцезнаходження персональних даних Користувача, мету їх обробки, місцезнаходження володільця чи розпорядника персональних даних або право надати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 2. право на отримання інформації про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані;
 3. право на доступ до власних персональних даних;
 4. право на отримання відповіді про те, чи обробляються персональні дані, а також право на отримання змісту таких персональних даних не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законодавством України;
 5. право пред’являти вмотивовану вимогу Адміністрації Сайту із запереченням проти обробки персональних даних;
 6. право пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення персональних даних Адміністрацією Сайту, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 7. право на захист персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію Користувача як фізичної особи;
 8. право вносити застереження стосовно обмеження права на обробку персональних даних під час надання згоди;
 9. право відкликати згоду на обробку персональних даних;
 10. право знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 11. право на захист від автоматизованого рішення, яке має для Користувача правові наслідки.

Права резидентів Європейського Союзу:

Відповідно до положень General Data Protection Regulation (далі –GDPR), у Користувача є ряд прав, які можливо реалізувати, звернувшись на адресу електронної пошти [email protected]. Адміністрація Сайту надає відповідь на запит протягом 1 (одного) місяця, починаючи з дати запиту.

Основні права:

 1. право на відкликання згоди. Якщо Користувач надав згоду на обробку даних відповідно до статті 6(1)(a) GDPR, Користувач має право відкликати цю згоду у будь-який момент;
 2. право на доступ до персональних даних;
 3. право на виправлення персональних даних;
 4. право на стирання (“право бути забутим”). Користувач має право на видалення персональних даних у разі настання хоча б однієї з наступних обставин:

– відсутність потреби в персональних даних для цілей, для яких їх було зібрано чи іншим чином опрацьовано;

– Користувачем було відізвано згоду на обробку персональних даних;

– Користувач заперечує проти обробки відповідно до права на заперечення щодо обробки та немає жодних першочергових законних підстав для обробки або Користувач висунув заперечення щодо обробки персональних даних для цілей прямого маркетингу;

– персональні дані було опрацьовано незаконно;

– персональні дані необхідно стерти з метою дотримання встановленого законом зобов’язання, яке поширюється на Адміністрацію Сайту.

 1. право на заперечення щодо обробки. Користувач має право заперечувати на підставах, що пов’язані з конкретною ситуацією, в будь-який час проти обробки персональних даних, яка здійснюється на підставі такої нормативно-правової бази: стаття 6(1)(f) GDPR (обробка є необхідною для цілей законних інтересів Компанії або третьої сторони) та статті 6(1)(е) GDPR (обробка є необхідною для виконання завдання в суспільних інтересах або здійснення офіційних повноважень, покладених на Компанію); 
 2. право на обмеження обробки;
 3. право на мобільність даних. Користувач має право на отримання своїх персональних даних, які були надані Сайту у структурованому, загальноприйнятому форматі, що легко зчитується машиною, та має право на передавання таких даних іншому контролеру (компанії, організації). 

6. Здійснення обміну через соціальні мережі

Сайт пропонує здійснення обміну через такі соціальні мережі: Facebook, Twitter, Telegram. Для отримання додаткової інформації про цілі та масштаби збору і обробки даних в зв’язку з особливостями обміну через соціальні мережі, Користувачу необхідно ознайомитись з політикою конфіденційності суб’єктів, які надають ці можливості.

7. Файли cookie

Сайт використовує файли cookie. Файл cookie – це файл, що містить ідентифікатор (рядок літер та цифр), який веб-сервер надсилає веб-браузеру та зберігає браузер. 

За допомогою Google Analytics відбувається розпізнавання комп’ютера під час відвідування Сайту Користувачем.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: